Filli Boya Aqusto Silan Silikonlu Dış Cephe Astarı 15 Lt
Filli Boya Aqusto Silan Silikonlu Dış Cephe Astarı 15 Lt

Filli Boya Aqusto Silan Silikonlu Dış Cephe Astarı 15 Lt

Marka : Filli Boya
Fiyat : ₺600,00(KDV Dahil)
:
 
ÖZELLİKLERİ 
Son kat boya ile boyanan yüzeyarasında bağlayıcı köprü kurarakkullanılan boyanın sarfiyatını azaltır.Duomax® Koruma Etkili son katboyalar ile mükemmel bütünlüksağlar, maksimum veriminalınabilmesi için birlikte kullanılır.Üzerine uygulanan boyanın yüzeytarafından farklı emilmesiniengelleyerek tam homojen yayılımsağlar. Maksimum nefes alma özelliğisayesinde yapı içindeki nemin dışarıçıkmasını sağlar; bu sayede çatlama,kabarma ve dökülme yapmaz. Boyacıdostudur, yüzeye hızla yayılarakişçilikten tasarruf sağlar. Kolayuygulanır; sıçrama ve damlamayapmayacak şekilde formüleedilmiştir. Kapatma gücü yüksektir. Suile inceltilir, çevre dostudur. Uygulamasırasında rahatsız edici kokusuyoktur. 
 
UYGULANACAK YÜZEYLER 
Mineral esaslı, emici yüzeylerde ilkdefa yapılacak boyauygulamalarından önce ve eski boyalıyüzeyler üzerine yapılacakuygulamalardan önce kullanılmasıönerilir. 
 
UYGULAMA 
Uygulama yapılacak yüzeyin sağlam,kuru, temiz ve kendini taşıyabilecekdurumda olması gerekmektedir.Varsa her türlü kir, toz, kalıp yağı vegevşek tabakalardan arındırılmalıdır.Beton, brüt beton, yeni sıvalıyüzeylerde priz süresi beklenmeli (28gün), gevşek sıva tanecikleriyüzeyden raspa veya benzeriyöntemlerle temizlenmelidir.Gerekliyse yüzey düzeltme vetamiratları yapılmalıdır. Bu işlemlertamamlandıktan Sonra Aqusto SilanAstar rulo, fırça veya havasızpüskürtme yöntemi ile uygulanmalıdır.Sıcak havalarda saat 10.00-16.00arası uygulama yapılmasıönerilmemektedir. Gölge olancephelerde uygulama yapılmasıtavsiye edilir. Uygulama ve ürünkuruma süresi boyunca ortam veyüzey sıcaklığının +5°C ile +30°Carasında olması ve her türlü yağış,çiğ ve dondan korunmasıgerekmektedir. Ürünlerimizin,30.06.2007 tarih 26568 no’lu İnşaatGenel Teknik Şartnamesi ’ne uygunyapılan alt yapı yüzeylerindeuygulanması gerekmektedir. 
 
UYARI-1: 
Tuz kusması olan veya tuz kusmasıriskinin bulunduğu yüzeylerdesorunun çözülmesi için boya astarıöncesinde Pure Primer uygulamasıyapılmalıdır. 
 
UYARI-2:Macun kullanılacak yüzeyler: İlk defaboyanacak çimento esaslı yüzeyleriçin Filli Boya Aqusto Macun’a,ağırlığının %20’si kadar taze beyaz/griçimento + su karışımı (bozakıvamında) ilave edilerekkarıştırılmalıdır. Oluşturulan karışımnemlendirilip temizliği yapılmışsıva/beton yüzeylere direktuygulanmalıdır Eski boyalı yüzeylerdemacun uygulaması yapılacaksa tekkat dış cephe boya astarıuygulanmalıdır. Bu işlemi takibenmacun tamiratı ve tekrar boya astarıuygulanıp boyama işleminegeçilmelidir. Kullanıma hazır macunlarçatlama ve çökme yapmaması içinmaksimum 1 mm kalınlığındauygulanmalıdır. Tamir Harcıkullanılacak yüzeyler: 0-10 mm yüzeytesviye ve düzeltme için Filli BoyaStako uygulanmalıdır. İnceltme için 1kg Filli Boya Stako + 4 kg Sukullanılması önerilir. Çatlakuygulaması bir doğru boyuncailerliyorsa o doğru boyunca 10 cmgenişliğinde, yoğun çatlaklar varsatüm yüzey boyunca ek yerlerinde 10cm bini yapılarak donatı filesiuygulanmalıdır. Donatı filesi uygulamayapılacak yüzey düzeltme ve tesviyemalzeme toplam kalınlığının 1/3’ükadar dış yüzeye yakın şekildeuygulanmalıdır. Özellikle çimentoesaslı yüzey düzeltme ve tamirmacunları uygulamasından, son katboyaya kadar geçen sürede yüzeyleraşırı çiğ ve yağıştan korunmalıdır.Aksi takdirde yüzeyde beyazkusmalar oluşacaktır. Böyle birgörüntüde, yüzey bir araç yıkama fırçası ile nemlendirilerek 1 ölçekDisboxan 451 + 1 ölçek Su karışımıyüzeye uygulanmalıdır.
Etiketler
Filli Boya, Dış Cephe Astarı, Filli, Filli Boya Aqusto, Filli Boya Aqusto Silan, Filli Boya Aqusto Silan Silikonlu, Filli Boya Aqusto Silan Silikonlu Dış, Filli Boya Aqusto Silan Silikonlu Dış Cephe, Filli Boya Aqusto Silan Silikonlu Dış Cephe Astarı, Filli Boya Aqusto Silan Silikonlu Dış Cephe Astarı 15, Filli Boya Aqusto Silan Silikonlu Dış Cephe Astarı 15 Lt, Filli Boya Aqusto Silan Silikonlu Dış Cephe Astarı Lt, Filli Boya Aqusto Silan Silikonlu Dış Cephe 15, Filli Boya Aqusto Silan Silikonlu Dış Cephe 15 Lt, Filli Boya Aqusto Silan Silikonlu Dış Cephe Lt, Filli Boya Aqusto Silan Silikonlu Dış Astarı, Filli Boya Aqusto Silan Silikonlu Dış Astarı 15, Filli Boya Aqusto Silan Silikonlu Dış Astarı 15 Lt, Filli Boya Aqusto Silan Silikonlu Dış Astarı Lt, Filli Boya Aqusto Silan Silikonlu Dış 15, Filli Boya Aqusto Silan Silikonlu Dış 15 Lt, Filli Boya Aqusto Silan Silikonlu Dış Lt, Filli Boya Aqusto Silan Silikonlu Cephe, Filli Boya Aqusto Silan Silikonlu Cephe Astarı, Filli Boya Aqusto Silan Silikonlu Cephe Astarı 15, Filli Boya Aqusto Silan Silikonlu Cephe Astarı 15 Lt, Filli Boya Aqusto Silan Silikonlu Cephe Astarı Lt, Filli Boya Aqusto Silan Silikonlu Cephe 15, Filli Boya Aqusto Silan Silikonlu Cephe 15 Lt, Filli Boya Aqusto Silan Silikonlu Cephe Lt, Filli Boya Aqusto Silan Silikonlu Astarı, Filli Boya Aqusto Silan Silikonlu Astarı 15, Filli Boya Aqusto Silan Silikonlu Astarı 15 Lt, Filli Boya Aqusto Silan Silikonlu Astarı Lt, Filli Boya Aqusto Silan Silikonlu 15, Filli Boya Aqusto Silan Silikonlu 15 Lt, Filli Boya Aqusto Silan Silikonlu Lt, Filli Boya Aqusto Silan Dış, Filli Boya Aqusto Silan Dış Cephe, Filli Boya Aqusto Silan Dış Cephe Astarı, Filli Boya Aqusto Silan Dış Cephe Astarı 15, Filli Boya Aqusto Silan Dış Cephe Astarı 15 Lt, Filli Boya Aqusto Silan Dış Cephe Astarı Lt, Filli Boya Aqusto Silan Dış Cephe 15, Filli Boya Aqusto Silan Dış Cephe 15 Lt, Filli Boya Aqusto Silan Dış Cephe Lt, Filli Boya Aqusto Silan Dış Astarı, Filli Boya Aqusto Silan Dış Astarı 15, Filli Boya Aqusto Silan Dış Astarı 15 Lt, Filli Boya Aqusto Silan Dış Astarı Lt, Filli Boya Aqusto Silan Dış 15,