Filli Boya Momento Dönüşüm Astarı
Filli Boya Momento Dönüşüm Astarı

Filli Boya Momento Dönüşüm Astarı

Marka : Filli Boya
Fiyat : ₺135,00(KDV Dahil)
:

Momento Dönüşüm Astarı

Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, pigmentli, solvent bazlı boyadan su bazlı boyaya geçişte astar olarak kullanılan iç cephe astarıdır.

ÖZELLİKLERİ

Boya ile yüzey arasında bağlayıcı köprü kurar. Boya sarfiyatını azaltır. Taze beton yüzeylerde oluşan karbonatların boyayı bozup kabartmasını engeller. Momento Renklendirme Sistemi ile renklendirilebilir.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Momento Dönüşüm Astarı, brüt beton, düz veya pürüzlü her cins sıvalı, mineral esaslı yüzeylerde, rengini kaybetmiş kendini taşıyabilen silikon ve akrilik esaslı eski boyalı yüzeylerde astar olarak kullanılır.

UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzey her türlü kir, toz, kalıp yağı, gevşek tabakalardan arındırılarak sağlam, kuru, temiz ve kendini taşıyabilecek duruma getirilmelidir. Beton, brüt beton, yeni sıvalı yüzeylerde priz süresi beklenmeli (28 gün), gevşek sıva tanecikleri yüzeyden raspa veya benzeri yöntemlerle temizlenmelidir.

Eski/yeni sentetik boyalı yüzeylerden su bazlı sisteme geçmeden önce ve su bazlı ipek mat-yarı mat-parlak sistemlerde (astar uygulama öncesi) yüzeylerin zımpara ile matlaştırılması gerekmektedir. Yeni sıvalı yüzeylere geniş şeffaf koli bandı yapıştırılıp çekilmelidir. Sıva tanecikleri yoğun olarak geliyorsa raspalama, zımparalama ya da mekanik yollarla temizlik yapıldıktan sonra astar uygulamasına geçilmelidir.

Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 no.lu İnşaat Genel Teknik Şartnamesine uygun yapılan alt yapı yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir.

UYARI-1

Uygulama ve ürün kuruma süresi boyunca ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir.

İNCELTME

Fırça ve rulo uygulamalarında temiz su ile %10 oranında inceltilerek tek kat halinde uygulanması tavsiye edilir.

KURUMA SÜRESİ (20°C, % 65 HR’de)

İlk kuruma: 1-2 saat Boya uygulama: 6 saat DİKKAT: Momento Dönüşüm Astarı’nın kuruma süresi, su bazlı boya üzerindeki uygulamalarda 6 saat, solvent bazlı boya üzerindeki uygulamalarda 24 saattir. (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir.)

SARFİYAT

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Litre ile tek katta 7-12 m 2 alan astarlanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

Havasız (Airless) Püskürtmede 

Basınç: 120-140 bar

Meme açısı: 50°

Meme ölçüsü (inch): 0,013”

İnceltme: %5