Momento Plastix Tam Silinebilir Silikonlu Mat İç Cephe Boyası 15 L
Momento Plastix Tam Silinebilir Silikonlu Mat İç Cephe Boyası 15 L
Momento Silan Tam Silinebilir Silikonlu İpeksi Mat İç Cephe Boyası 15 L
Momento Silan Tam Silinebilir Silikonlu İpeksi Mat İç Cephe Boyası 15 L
Momento Silan Tam Silinebilir Silikonlu İpeksi Mat İç Cephe Boyası 15 L

Momento Plastix Plastik Mat İç Cephe Boyası 7.5 Lt

Marka : Filli Boya
Fiyat : ₺700,00(KDV Dahil)
:

Momento Plastix, maksimum örtücülük, beyazlık ve su kaldırır yapı özellikleri ve kendine özgü pürüzsüz fonksiyonel mat dokusu ile uygulandığı yüzeylerde mükemmel renk tonları sunan, vinil akrilik esaslı, su bazlı, VOC uyumlu dekoratif son kat iç cephe boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ
Hem duvar hem tavan uygulamalarında fonksiyonel sonuçlar sağlar. Kendi sınıfına göre rötuş performansı yüksektir. Boyacı dostudur. Yüzeye hızla yayılarak işçilikten tasarruf sağlar, maksimum metraj avantajı sunar. Kolay uygulanır, sıçrama, damlama yapmayacak şekilde formüle edilmiştir. Kapatma gücü yüksektir. Uygulandığı yüzeyin nefes almasını sağlar. Uygulandığı yüzey ile mükemmel bütünleşir. Çatlama, kabarma, dökülme yapmaz. Su ile inceltilir, çevre dostudur. Uygulama sırasında rahatsız edici kokusu yoktur

UYGULANACAK YÜZEYLER
Fonksiyonel Mat dokuda olan Momento Plastix, iç cephe eski-yeni boyalı/ sıvalı tavan-duvar, alçı, macun, alçıpan, betopan, osb, cam tekstili yüzeyler üzerine uygun astarlama işlemi tamamlandıktan sonra uygulanır.

UYGULAMA
Uygulama yapılacak yüzey her türlü kir, toz, kalıp yağı, gevşek tabakalardan arındırılarak sağlam, kuru, temiz ve kendini taşıyabilecek duruma getirilmelidir. Beton, brüt beton, yeni sıvalı yüzeylerde priz süresi beklenmeli (28 gün), gevşek sıva tanecikleri yüzeyden raspa veya benzeri yöntemlerle temizlenmelidir. Gerekli yüzey düzeltme ve tamiratları yapılmalıdır. Yüksek boya performansı sağlamak için boya uygulanacak alt yüzey önemlidir. Eski boyalı (su-solvent bazlı) yüzeylerin tamamına hafif zımpara yapıldıktan sonra astar uygulamasına geçilmelidir. Bu yüzeylerde veya ilk defa uygulama yapılacak yeni sıvalı iç yüzeylerde Momento Dönüşüm Astarı veya Momento Pigmentli Astar kullanılmalıdır. Kireç ve badana benzeri emici ve tozuma karakterli malzemeler tamamen temizlenerek yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Çok kirli yüzeylerde boyanın örtücülüğünü artırmak amacıyla 1 kat Kapatan leke örtücü boya uygulandıktan sonra, bir kat Momento Dönüşüm Astarı ile astarlanmalı ve iki kat halinde son kat boya uygulanmalıdır. Astar uygulamasından 24 saat sonra Momento Plastix ürünü en az 2 kat uygulanmalıdır. Uygulama ve ürün kuruma süresi boyunca ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 no.lu İnşaat Genel Teknik Şartnamesine uygun yapılan alt yapı yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir.

UYARI-1:
Plastik boyalarda koyu renklerin uygulanması: 1-Kestirmelerde oluşabilecek renk tonu farkları: Uygulama yüzeyinde bir bütünlük sağlanması adına kestirme işlemlerinde, fırça ile uygulama, kesinlikle rulo uygulamasından hemen önce yapılmalıdır ve peşi sıra rulo uygulamasına geçilmelidir. 2-Rötuşlarda oluşabilecek renk tonu farkları: Koyu renklerde yaşanabilecek rötuş problemlerini önlemek için öncelikle küçük bir alanda rötuş denemesinin yapılması, renk tonu farkının tespit edildiği renklerde rötuşun uygulama yüzeyinde bir bütünlük sağlanması adına köşeden köşeye tüm duvarda yapılması gereklidir.

UYARI-2
Şeffaf Astarlar: Momento Konsantre Astar veya Momento Şeffaf jel Astar emiciliği yüksek iç cephelerde kireç ve badana benzeri malzemeler gibi emici ve tozuma karakterli yüzeylerde; tek kat olarak tarama perdahlama yapmadan (yukarıdan aşağı doğru rulo bir tur attırılarak) uygulanmalıdır. Bu astarları tozuma karakteri olmayan eski boyalı (su-solvent bazlı) yüzeylere ve glitolinli/macunlu duvar yüzeylere uyguladığınızda camımsı yüzey oluşacaktır. Oluşan bu yüzeyler üzerine son kat boyayı 7-8 katta uygulamanıza rağmen örtücülük sorunu, çatlama ve/veya aderans problemleri yaşanabilir. Böyle bir durumda camımsı tabaka ortadan kaldırılıncaya kadar zımpara ve kazıma işlemi devam ettirilmelidir.
Pigmentli Astarlar: Momento Dönüşüm Astarı ham sıvalı, eski su-solvent bazlı boyalarda duvar yüzeylerde astar/geçiş astarı olarak kullanılır. Kireç ve badana benzeri malzemeler gibi emici ve tozuma karakterli yüzeylerde bu astarlar kullanıldığında bağlayıcısı emileceğinden yüzeyde tozuma karakterli bir görünüm oluşacak ve problem yaşanacaktır. Macunlu Yüzeyler: Duvar yüzeylerde macun ile düzeltme işlemi yapılacaksa öncesinde kireç ve badana benzeri malzemeler gibi emici ve tozuma karakterli yüzeylerde şeffaf karakterli astarlar tarama perdahlama yapmadan (yukarıdan aşağı doğru rulo bir tur attırılarak) uygulanmalıdır. Sonrasında hazır macun (alt ve son kat boyaya uygun macun ile yüzey düzeltilmelidir) uygulanmalı ve üzerine Momento Pigmentli Astar yapılarak son kat boyaya geçilmelidir. Eski boya üzerine alçı uygulanacaksa yüzey mutlaka sık olarak çentiklenmelidir. Aksi durumda uygulama yapılırsa son kat boya alçı ile dökülecektir.
Kireç ve Gevşek Tabaka Temizliği: Boyanın altındaki eski kendini taşıyamayacak boya tabakaları ve kireç gibi emici yüzeyler tel fırça, raspa ve/veya spiral yardımıyla temizlenmelidir ya da su jeti ile maksimum 250 bar basıncı geçmeyecek şekilde ve deneme yapılarak temizlik yapılabilir. Su jeti veya kumlama yönteminde numune ön çalışması yapılması unutulmamalıdır. Aksi takdirde yüksek basınç yüzeylere zarar verecek olup, ciddi tamirat ve yüzey düzeltme işlemlerine yol açabilir.

İNCELTME
Fırça ve rulo uygulamasında temiz su ile hacimce maksimum %25-30 inceltilerek en az iki kat halinde uygulanması tavsiye edilir.

SARFİYAT
Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Litre ile tek katta 14-18 m 2 alan boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.
 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR